Karakterskalaer på Åland

Anteckningar
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Her finner du informasjon om karakterskalaene som brukes på Åland.

Åland har grunnskoler i hver kommune. Myndigheten Ålands gymnasium består av Ålands lyceum og Ålands yrkesgymnasium. Det finnes flere programmer på Högskolan på Åland, men ingen universitetsutdanning.
 

Karakterskalaen for grunnskolen på Åland

Elever i 1.–2. klasse får en muntlig vurdering. Fra og med 3. klasse får elevene karakterer i alle fag. Karakterskalaen går fra 4 til 10, der 10 er utmerket, 9 rosverdig, 8 bra, 7 tilfredsstillende, 6 forsvarlig, 5 svak og 4 ikke bestått. 

Karakterskalaen for utdanninger på videregående nivå på Åland

I det teoretiske gymnaset, Ålands lyceum, brukes karakterskalaen 4–10, der 10–5 er bestått og 4 ikke bestått. Avsluttende eksamen på Åland vurderes med karakterene L, E, M, C, B, A, I, der I er ikke bestått.

Ålands yrkesgymnasium bruker karakterskalaen 1–5 med tre trinn, der 5 er utmerket, 4 og 3 er bra, 2 og 1 er tilfredsstillende.

Högskolan på Åland

Universiteter og høyskoler i Finland og Högskolan på Åland bruker karakterskalaen 5–0, hvorav 5–1 er bestått og 0 ikke bestått.

Omregning av nordiske karakterer til ålandske

Hvis du søker på utdanninger på Åland med et nordisk vitnemål, trenger du ikke å regne om dine nordiske karakterer til ålandske selv. 

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.