Høyere utdanning på Åland

En kvinnas högra arm och hand, iklädd stickad ljusbrun tröjärm, skriver med en svart penna i ett skrivblock. I bakgrunden syns en vit kaffekopp med fat av trä på samma ljusbruna träbord.
Fotograf
Unseen Studio / Unsplash
Ved Högskolan på Åland kan du ta fag som fører frem til en bachelorgrad, eller frittstående høyskolekurs, eller bygge videre på en bachelorgrad med et masterprogram. Her kan du lese om søkeprosessen og opptaket.

I Finland finnes det to slags institusjoner for høyere utdanning: yrkeshøyskoler og universiteter. På Åland finnes yrkeshøyskolen Högskolan på Åland, som tilbyr en rekke utdanningsprogrammer som fører frem til en bachelorgrad, og ett program på masternivå.

Du som er nordisk statsborger, kan søke opptak ved Högskolan på Åland på samme betingelser som ålandske statsborgere. Det er takket være den nordiske avtalen om adgang til høyere utdanning.

Bachelorutdanninger på Åland

Utdanningsprogrammet på Högskolan på Åland kombinerer teoretiske og praktiske fag. De har 3,5 til 4,5 års varighet og gir 210 til 270 studiepoeng (sp). Programmene omfatter yrkespraksis og fører frem til en bachelorgrad.

For opptak på et av utdanningsprogrammene på Högskolan på Åland må du ha eksamen fra minst treårig videregående opplæring, yrkesrettet eksamen eller tilsvarende utdanning. Hvis du har tatt utdanning utenfor Norden som tilsvarer videregående skole, legger du ved en kopi av vitnemålene dine sammen med en autorisert oversettelse av dem til svensk eller engelsk.

Bachelorutdanningen på Högskolan på Åland er på svensk, og du må kunne vise til gode svenskkunnskaper for å få en studieplass her. Enkelte kurs og en del kurslitteratur er på engelsk, så du må også ha gode kunnskaper i det språket.

Utdanningsprogrammene er kostnadsfrie for alle.

Masterutdanning på Åland

Högskolan på Åland har en teknisk masterutdanning rettet mot energiautomatisering og bærekraft. For å få studieplass må du ha en bachelorgrad i tekniske fag og minst to års relevant arbeidserfaring etter eksamen.

Utdanningen er et samarbeid mellom Högskolan på Åland og yrkeshøyskolen Arcada. Undervisningsspråket er engelsk. Masterprogrammet er kostnadsbelagt for statsborgere utenfor EU, Sveits og Liechtenstein.

Frittstående høyskolekurs på Åland

I tillegg til utdanningsprogrammene kan du også ta frittstående kurs ved Högskolan på Åland gjennom Öppna högskolan, som også gir deg tilgang til kurs på andre finske høyskoler og universiteter. Öppna högskolan har ingen opptakskrav, så alle som ønsker det, kan melde seg på åpne høyskolekurs her. Öppna högskolan krever en semesteravgift.

Utveksling til og fra Åland

Hvis du ikke vil ta en hel utdannelse på Åland, kan du undersøke mulighetene for å studere på Åland som utvekslingsstudent. Sjekk om utdanningsstedet ditt tilbyr utveksling med Högskolan på Åland. Det finnes også internasjonale utvekslingsprogrammer, slik som Erasmus+ og Nordplus.

Som student ved Högskolan på Åland kan du gjennomføre deler av studiene eller praksisen som utvekslingsstudent i et annet land.

Høyere utdanning i andre nordiske land

Mer informasjon

Vi har samlet nyttig informasjon for deg som vil studere i et nordisk land, i studieveiledningene våre. I dem kan du blant annet lese om studiestøtte og studentboliger og hvordan du får utdanningen din godkjent i de nordiske landene.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.