Info Norden

Bil

Her finner du informasjon om førerkort, og å ta med bil og andre kjøretøy over grensene.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.