Nordisk Energiforskning

Nordisk Energiforsknings (NEF) hovedmål er å understøtte det nordiske energisamarbeidet. NEF finansierer og fremmer det nordiske samarbeidet, skaper forskningsbaserte grunnlag for energipolitiske beslutninger og er et mellomledd mellom industri, forskning og politikere. NEF har et spesielt fokus på bærekraftige og konkurransedyktige energiløsninger. Institusjonen arbeider også på europeisk nivå. NEF er lokalisert i Norge.

Information

Postadresse

Nordisk Energiforskning
Stensberggata 25 NO-0170 Oslo

Contact
Phone
+47 47 61 44 00

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities