Nordic Innovation

Nordic Innovation initierer og finansierer aktiviteter som styrker innovasjon, og samarbeider primært med små og mellomstore bedrifter i Norden. Formålet er å gjøre det lettere å utvikle og drive næringsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene.

Informasjon

Postadresse

Stensberggata 25 NO-0170 Oslo

Kontakt
Telefon
+47 23 35 45 40

Innhold