Nordens institutt i Grønland (NAPA)

Nordens institutt i Grønland er ett av Nordisk råds viktigste instrumenter for å gjennomføre politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet 2013–2020. Nordens institutt i Grønland er en synlig aktør på den grønlandske og nordiske kunst- og kulturscenen, og medvirker til å stimulere de nordiske interessene i Grønland. NAPA støtter gjennom bidrag prosjekter som stimulerer et tilgjengelig og involverende kulturliv og som retter fokus på den grønlandske kulturarven. NAPA bidrar til at barn og ungdom har en sentral plass i det nordiske samarbeidet.

Information

Postadresse

Postbox 770 DK-3900 Nuuk

Contact
Telefon
+299 32 47 33
Epost