Utvalget for velferd i Norden

Utvalget for velferd i Norden har fokus på den nordiske velferdsmodellen. Vi arbeider med å finne holdbare økonomiske løsninger som også er bærekraftige. Utvalget beskjeftiger seg med emner som omsorg for barn, ungdom og eldre, funksjonshindringer og alkohol-, narkotika- og misbruksspørsmål. I tillegg er emner som likestilling, borgerrettigheter, demokrati, menneskerettigehter og bekjempelse av kriminalitet på agendaen. Integrering, migrering og flyktninger hører likeledes under dette utvalget, sammen med boligpolitikk og urbefolkningens vilkår i Norden.
Kontakt