Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen utøver den parlamentariske kontrollen over virksomhet som finansieres med felles nordiske midler

Informasjon

Postadresse

Nordisk Råd
Ved Stranden 18
1061 København K

Kontakt

Innhold