Presidiet

Presidiet, som utgjør Nordisk råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørsmålene, planlegging og budsjetter, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.

Information

Postadresse

Nordisk Råd
Ved Stranden 18
1061 København K

Contact
Contact

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information