Rådsdirektøren

Det parlamentariske samarbeidsorganet, Nordisk råd, har en rådsdirektør i ledelsen for sitt sekretariat i København. Rådsdirektøren assisteres av medarbeidere i sekretariatet. Nåværende rådsdirektør er Kristina Háfoss fra Færøyene.

Information