Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til de valgene som plenumsforsamlingen avholder.
Kontakt

Content

    Persons