Utvalget for et bærekraftig Norden

Utvalget arbeider med temaer og saker i tilknytning til miljø- og naturvern og naturressurser – for eksempel utnytting av naturressurser i jordbruk, fiske og skogbruk. Klimaspørsmål er også en viktig del av arbeidet – blant annet konsekvensene av klimaendringer som spesielt berører de nordligste områdene av Norden, som for eksempel Grønland og avsmelting av innlandsisen, men som også har konsekvenser globalt og som resulterer i for eksempel klimaflyktninger. Forbrukerrettigheter, fiskeriforvaltning, landbrukspolitikk, mat, atomsikkerhet, biologisk mangfold og bærekraft er temaer Utvalget for et bærekraftig Norden også fokuserer på. Arbeidet handler om både nordiske og globale utfordringer og løsningsmodeller på disse områdene.

Information

Postadresse

Nordisk Råd
Ved Stranden 18
1061 København K

Contact

Content

    Persons
    News
    Information