Kart over Norden

Jordglob
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Lenkesamling med kart til fri bruk over de nordiske landene.

NORDEN: Du kan velge å få kartene vist etter ferdige kategorier. Kartene kan benyttes fritt med tydelig kildehenvisning, det vil si med både logoen og nettstedet til Nordregio:

NORDEN: Nordisk kartverktøy fra Nordforsk for demografi, arbeidsmarked og tilgjengelighet i de nordiske landene. Kartene kan benyttes fritt med tydelig kildehenvisning, det vil si med både logoen og nettstedet til Nordregio:

NORDEN (EU-landene): EU-kommisjonen har opphavsrett til bildene, men reproduksjon er tillatt. Når det gjelder de nordiske landene, kan kartene være litt mangelfulle ettersom mange av de store byene ikke er angitt. Norge, Island, Færøyene og Grønland er ikke med.

FINLAND: Karttjeneste der det også er mulig å søke på finskspråklige adresser:

NORGE: Kart over Norge. Begrenset brukerrettighet. Du kan lese om vilkårene som gjelder for bruk av karttjenesten, på:

ISLAND: Detaljert veikart over Island med mulighet for å zoome:

DANMARK: Detaljerte kart over Danmark, både geografiske og inndelt i regioner, kommuner og de gamle fylkene (amter):

FÆRØYENE: Det finnes flere slags kart. Du kan blant annet velge mellom kun å få med øyene, eller å få med byer og veier, eller bare kommuner: