Sosialforsikring på Åland

Familjeliv
Fotograf
Yadid Levy
Her finner du informasjon om sosiale ytelser, sykepenger, pensjon, boligbidrag og rehabilitering på Åland.

Myndigheten som har ansvaret for sosialforsikring på Åland og i Finland, heter Folkpensionsanstalten (FPA). 

Hva er sosialforsikring?

Å være sosialforsikret, altså omfattet av trygdesystemet, i et land betyr at du kan ha rett til trygdeytelser i landet. I utgangspunktet tilhører du trygdesystemet i landet der du jobber.

Sosialforsikringen gir økonomisk trygghet for familier, personer i pensjonsalder og personer med funksjonsnedsettelse, yrkesskader og sykdom.

Du må alltid finne ut hvilket land som er ansvarlig for din sosialforsikring når du flytter.

Hvis du flytter til Åland/Finland permanent, kan du som regel få FPA-ytelser beregnet fra flyttetidspunktet. Når du søker om en ytelse, vurderer FPA om du kan anses for å bo på Åland / i Finland permanent, eller om du kan få rett til FPA-ytelser på grunnlag av jobb. Vurderingen av hvor du anses som bosatt, påvirkes for eksempel av om det dreier seg om tilbakeflytting, langvarig jobb på Åland / i Finland eller nære familiebånd til en person som allerede er bosatt på Åland / i Finland. FPA kan også vurdere at du er permanent bosatt hvis du tidligere har oppholdt deg på Åland / i Finland i et år.

Sosiale trygdeytelser

Du kan søke om FPA-ytelser og FPA-kortet på FPAs e-tjeneste. Hvis du har flyttet til Åland/Finland og ikke tidligere har søkt om ytelser hos FPA eller FPA-kortet, skal du i tillegg til å søke om ytelsen eller FPA-kortet også levere en melding om flytting til Åland/Finland. Etter at du har levert melding, blir et skriftlig vedtak om ytelsen sendt til adressen du har oppgitt. Hvis du anses for å ha flyttet permanent til Åland/Finland, får du et FPA-kort. Hos FPAs e-tjenester kan du kontrollere hvor langt behandlingen av søknaden din har kommet, og om du har rett til trygdeytelser. Hvis du har nettbankkoder til en ålandsk/finsk bank, kan du velge å søke gjennom FPAs e-tjeneste. Søknadsskjemaer finnes på FPAs nettsted, der du kan fylle dem ut for så å skrive dem ut og sende dem per post til FPA, Pb 10, 00056 FPA.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om din rett til FPAs ytelser når du bor eller jobber på Åland, kan du kontakte FPA

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.