Guide: flytte fra Åland

Kobba klintar
Fotograf
Bent Blomqvist
Her finner du informasjon om hva du må tenke på hvis du skal flytte fra Åland til Danmark, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige eller Svalbard. Du finner også huskelister for den som flytter eller drar til Sverige for å studere.

Det er alltid en hel del å huske på når du flytter mellom to land. Som eksempel kan nevnes videresending av post, melde flytting utenlands til FPA, undersøke skattemessige forhold (selv om du flytter fra Åland, kan du likevel betraktes som skattepliktig), forhøre deg om å bytte til en arbeidsledighetskasse og fagforening i det nye landet, stenge bankkontoer, si opp leiekontrakt, gå gjennom abonnementer og forsikringer, sjekke tollregler, ta med deg diverse attester og dokumenter, og ha med gyldig ID-kort.

Flyttemelding på Åland

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har landsomfattende service. På Åland kan sakene imidlertid ordnes hos Statens ämbetsverk på Åland. DVV – Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Man må huske å melde flytting til magistratsavdelingen ved Statens ämbetsverk på Åland når man flytter.

Skal du flytte til Sverige fra Åland?

De fleste som flytter fra Åland, flytter til Sverige. I slike tilfeller kan du lese om det meste du bør tenke på ved flyttingen til Sverige i de omfattende huskelistene under. Det finnes også en egen huskeliste for deg som skal til Sverige for å studere, med ti ting du bør huske på.

OBS! Det kan ta opp til 4 måneder å få personnummer i Sverige.

Post

Husk å få posten ettersendt til utlandet. Når du flytter, må du melde adresseendring. Du informerer Åland Post om den nye adressen samt at din nåværende adresse opphører.

Folkeregistrering

Hvis du er statsborger i et nordisk land, trenger du verken visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for å kunne bo eller jobbe i Norden. Du må imidlertid følge reglene som gjelder for for eksempel folkeregistrering i de enkelte landene.

Sosialforsikring

Når du flytter utenlands, må du alltid melde fra til FPA, som avgjør ut fra denne meldingen om du fortsatt kan omfattes av trygdesystemet i Finland/Åland mens du er i utlandet. Mer informasjon om hvilket lands trygdesystem du omfattes av, finner du i lenken under. FPA har en hurtigguide for den som flytter utenlands.

Skatt

Som regel skal skatten betales i landet der du jobber eller har inntekt. Hvis du bor og jobber i forskjellige land, kan inntekten din påvirke beskatningen også i landet du bor i. Derfor skal inntektene oppgis i både bostedslandet og arbeidslandet. Les mer om skatt på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax eller på Info Nordens nettsider om skatt i de enkelte land.

Flyttegods

Når du flytter fra Åland til et annet EU-land eller til et land utenfor EU (Norge og Island samt Færøyene og Grønland, som er områder utenfor EU), må du levere en eksporterklæring for flyttegods. Unntak er ved flytting fra Åland til Finland. Når du flytter fra Åland, bør du finne ut hvilke tollbestemmelser som anvendes i landet du flytter til.

Bil

Hvis du flytter til et annet nordisk land med bil eller annet kjøretøy, må du ofte registrere kjøretøyet i det landet. Du som bor utenlands eller oppholder deg midlertidig i landet, kan på visse vilkår bruke et kjøretøy som er registrert i utlandet. Les mer om dette her.

Førerkort

Med ålandsk/finsk førerkort har du rett til å kjøre i alle nordiske land i overensstemmelse med kjøretøyklassene som er oppgitt på førerkortet. Les mer om dette på sidene under.

Flytteguider til de nordiske landene

Hvis du skal flytte til Sverige, Norge, Danmark, Island, Færøyene, Grønland eller Svalbard, kan du ta ha nytte av Info Nordens flytteguider her.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om flyttemelding ved flytting fra Åland, kan du kontakte Magistraten på Åland her

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.