Info Norden

Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.