Import av motorkjøretøy til Island

Innflutningur bifreiða til Íslands
Her kan du finne generelle opplysninger om import av kjøretøy til Island.

Import av kjøretøy

Når man flytter til Island, tas det utgangspunkt i, at det ikke tar mer enn 30 dager mellom at eieren og kjøretøyet ankommer landet. Tolldirektøren utsteder kjøretillatelse for en måned, og i løpet av den perioden må man få ordnet med registrering av bilen hos Trafikkstasjonen.

De som planlegger å oppholde seg på Island i et år eller mindre på grunn av arbeid eller turistopphold, kan under visse forutsetninger lovlig ta med seg kjøretøy som er registrerte i utlandet, uten å betale importavgift.

Trafikkstasjonen har ansvar for å utstede islandske registreringsnummer. Tolldirektoratet beregner andre avgifter knyttet til kjøretøyet. Nærmere opplysninger er å finne på Tolldirektørens hjemmeside og på Trafikkontorets hjemmeside.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.