Guide: flytte til Island

Flyvende måke
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Det er mye å tenke på når du flytter til Island fra et av de andre nordiske landene. Under finner du en liste over ting det kan være lurt å huske. Tenk på at lista ikke er fullstendig, og at hva som er relevant, varierer fra person til person.
Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Statsborgere i de nordiske landene trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse for å kunne bo eller jobbe i Norden. De må imidlertid følge reglene som gjelder for folkeregistrering i de enkelte landene. 

Import av eiendeler

For at tollfrihet skal gjelde, må den som flytter til Island, ha bodd i et annet land i minst tolv måneder. Flyttegodset må ha vært i bruk og ha vært eid av deg i minst ett år. Dessuten kan det ikke gå mer enn seks måneder fra du selv flytter, til flyttegodset kommer til landet.

Når du flytter til Island, bør det ikke gå mer enn 30 dager fra du ankommer, til kjøretøyet ditt kommer til landet.  Tollstjóri (det islandske tollvesenet) gir en måneds kjøretillatelse, og i løpet av denne perioden skal du registrere bilen hos Samgöngustofa (biltilsynet).

Melding til folkeregisteret

Flytter du til Island fra et annet nordisk land for å bo og jobbe der i 6 måneder eller mer, må du folkeregistrere deg i landet. Det gjør du ved å melde flytting enten til Þjóðskrá Íslands (folkeregisteret) eller til kommunekontoret.

Bankkonto og elektronisk ID

Banker på Island kan stille ulike krav til den som vil bli kunde. Men generelt gjelder det at for å kunne åpne bankkonto, må du ha både islandsk personnummer og være folkeregistrert på Island.

Alle som ønsker å bruke bankenes internettjenester, må ha elektronisk ID. Med elektronisk ID knyttet til et passord kan du bekrefte din identitet, signere kontrakter, gjennomføre betalinger til myndigheter og bedrifter og kjøpe varer på nettet. Du må levere særskilt søknad om elektronisk legitimasjon. 

Post

Ta kontakt med posten i landet du flytter fra, for å finne ut av mulighetene for å ettersende posten din til Island. 

Bolig

Island har mange ulike boligformer, og det er varierer hva som passer best for den enkelte. 

Islandske førerkort

For å få islandsk førerkort må du bo permanent i landet.  

Skatt

Ved flytting til Island må du først folkeregistrere deg hos folkeregisteret Þjóðskrá og så ta kontakt med skattemyndigheten Ríkisskattstjóri. Er du registrert som bosatt på Island og jobber der, skal du betale skatt. På skattemyndighetens nettsted finner du blant annet informasjon om skatt på lønn, pensjon, aksjer, verdipapirer, formuer og gevinst ved salg av eiendom.

Som regel betaler man skatt i landet der man jobber og mottar lønn. Det skal ikke skattes av samme inntekt i to land. Dette reguleres gjennom dobbeltbeskatningsavtaler som er inngått mellom Island og de fleste EØS-land.

Sykeforsikring

En person som flytter til Island fra et EØS-land eller Sveits og fram til da har vært omfattet av dette landets trygdesystem, har rett til islandsk sykeforsikring fra og med dagen personen blir folkeregistrert. Merk at for å bli sykeforsikret fra og med folkeregistreringsdatoen må du ha levert søknad, se denne lenken. 

Søkeren er uten sykeforsikring på Island mens søknaden behandles. Hvis du trenger hjelp fra helsevesenet under behandlingstiden, kan du enten vise ditt europeiske helsetrygdkort fra det forrige bostedslandet hvis du har et slikt kort, og betale som sykeforsikret, eller betale som en person uten forsikring og kreve godtgjøring i etterkant når søknaden om retroaktiv sykeforsikring er innvilget

Islandsk alderspensjon

Du som har bodd i et annet nordisk land, kan få hjelp av Tryggingastofnun med å søke om pensjon derfra. Det er viktig å huske at reglene om når utbetaling av pensjon kan begynne, varierer mellom landene.

Søknad om islandsk alderspensjon skal sendes til Tryggingastofnun.

Kjæledyr

Island har ganske strenge regler for innførsel av dyr, og hvis du har tenkt å ta med deg hund eller katt når du flytter til landet, er det viktig å forberede dette i god tid. 

Stemmerett på Island

Islandske statsborgere som har fylt 18 år og er folkeregistrert på Island, har rett til å stemme ved valg til Alltinget og ved presidentvalg. 

Statsborgere fra andre nordiske land har stemmerett ved lokalvalg hvis de har fylt 18 år og har vært folkeregistrert på Island i minst tre år.

Islandske statsborgere som har vært folkeregistrert utenlands i en kortere periode enn åtte år (regnet fra 1. desember året før valgdagen), har automatisk stemmerett på Island. En slik person må fylle 18 år senest på valgdagen og ha vært folkeregistrert på Island.

Islandske statsborgere som har vært folkeregistrert utenlands i mer enn åtte år (regnet fra 1. desember året før valgdagen) må søke Þjóðskrá (folkeregistreringsmyndigheten) om å bli tatt opp i valgmanntallet. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.