Guide: jobbe i Grønland

Værktøj på anlægsarbejder på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om de viktigste tingene du må vite når du overveier å søke jobb i Grønland.

Hvis du overveier å søke jobb i Grønland, er det flere ting du må tenke på. Det gjelder blant annet jobbsøking, autorisasjon, skatt, sosialforsikring, flytting, bolig og arbeidsvilkår. Under finner du en sjekkliste med de viktigste tingene du må være oppmerksom på hvis du skal jobbe i Grønland.

Arbeidstillatelse

Hvis du er nordisk statsborger, kan du bo og jobbe i Grønland uten å søke arbeids- og oppholdstillatelse. Hvis du er statsborger i et annet land, gjelder forskjellige regler avhengig av om du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller ikke.

Søke jobb

De fleste som flytter til Grønland, har funnet jobb før de flytter. Grønland har veldig lav arbeidsledighet, og derfor er det alltid en del ledige jobber å søke.

Autorisasjon

Hvis du skal jobbe innenfor visse yrker, må du ha autorisasjon. For enkelte yrker er en nordisk autorisasjon tilstrekkelig for å jobbe i Grønland, for andre må du søke om dansk eller grønlandsk autorisasjon. Du må derfor forhøre deg hos arbeidsgiveren din eller myndighetene om hva som kreves av deg.  

Lønns- og ansettelsesvilkår

Arbeidsmarkedet i Grønland består av en privat og en offentlig sektor. Begge steder reguleres arbeidsforholdene gjennom lovgivningen.

Den største gruppen lønnsmottakere i Grønland er ansatt i det offentlige. Lønnen din er derfor overenskomstbestemt.

Det kan være en god idé å kontakte den relevante fagforeningen i forbindelse med ansettelsen. Den vanlige arbeidsuka på Grønland er på 40 timer.

Fagforeninger

Tradisjonen for fagforeninger går ikke langt tilbake i Grønland, men de fleste fagspesifikke yrker er etter hvert organisert i fagforeninger.
Er du akademisk ansatt eller lærer i videregående skole, finnes det underavdelinger av danske fagforbund som tar opp medlemmer bosatt i Grønland.

A-kasse

Det finnes ikke a-kasser i Grønland og heller ikke dagpenger ved ledighet. Men det anbefales at du viderefører medlemskapet i din tidligere a-kasse, ettersom du ikke kan melde deg inn mens du bor i Grønland, og derfor ikke er sikret når du flytter tilbake.

Flytting og bolig

Boligmarkedet i Grønlands største byer er presset. Derfor kommer mange jobber med tilhørende personalbolig, både innenfor det offentlige og det private. Allerede når du søker jobben, bør du ta bolighensynet med i forhandlingene. Det kan være veldig vanskelig å finne en bolig på egen hånd.

Skatt

Har du bopel i Grønland eller oppholder deg i landet i mer enn 6 måneder, er du fullt skattepliktig. Det vil si at du må oppgi og skatte av alle inntektene dine – uansett om disse tjenes opp i Grønland eller i utlandet.

Oppholder du deg mindre enn 6 måneder i Grønland, er du begrenset skattepliktig. Det vil si at du bare betaler skatt på inntekter fra arbeid utført i Grønland. Så snart du har meldt flytting til Grønland, må du kontakte Skattestyrelsen så du kan få utstedt et skattekort. Flytter du fra Danmark, må du samtidig søke om fritak for dansk skatt.

Trygd

Hvis du flytter til Grønland for å jobbe, vil du som hovedregel være omfattet av grønlandsk sosialforsikring.

Å være “sosialforsikret” i et land betyr at det er reglene i det landet som gjelder for deg på områder som for eksempel:

Sesongjobb til unge

Nordjobb formidler sesongjobber til innbyggere i Norden eller EU som er mellom 18 og 30 år gamle. Du må være nordisk statsborger og beherske dansk, norsk eller svensk.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.