Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Ålandsk hjemstavnsret

Åländsk hembygdsrätt
Den ålandske hjemstavnsret ("hembygdsrätt") er en forudsætning for at kunne stemme og være opstillingsberettiget ved lagtingsvalg, at eje og besidde jord på Åland samt retten til drive virksomhed på Åland. Det er ikke et krav, at du har hjemstavnsret i forbindelse med flytning til Åland, og hvis du flytter til Åland, kan du købe en lejlighed eller bygge en bolig, hvis du har en tilladelse til at erhverve fast ejendom. I dette afsnit kan du også læse om værnepligt for personer, som flytter til Åland.

Ålandsk hjemstavnsret

Den ålandske hjemstavnsret er en forudsætning for at kunne stemme og være opstillingsberettiget ved lagtingsvalg, at eje og besidde jord på Åland samt retten til drive virksomhed på Åland. Ålands landskapsregering kan give dig dispensation fra kravet om hjemstavnsret efter ansøgning. Du kan læse mere om ålandsk hjemstavnsret på Ålands landskapsregerings sider. 

Tilladelse til at eje fast ejendom på Åland

Landskapsregeringen kan give dispensation fra kravet om hjemstavnsret for at besidde fast ejendom. Du kan indsende en ansøgning og få en særlig tilladelse til at erhverve fast ejendom ("jordförvärvstillstånd") fra Ålands landskapsregering. Formålet med reglerne om besiddelse af jord er, at jorden primært skal ejes af personer, som bor på Åland. Du kan læse alt om tilladelse til at erhverve fast ejendom på Landskapsregeringens side.

Værnepligt

Hvis du har hjemstavnsret og er flyttet til Åland før du fyldte 12. år, er du fritaget fra værnepligt. Hvis du har spørgsmål om værnepligten, kan du kontakte regeringskansliet.

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om den ålandske hjemstavnsret, kan du kontakte Enheten för rättsliga och internationella frågor her:

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.