Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Mariehamn, Åland
Fotograf
Eivind Sætre norden.org
Her kan du læse om arbejds- og opholdstilladelse ved flytning til Åland, og om hvordan du registrerer dig. Du kan også læse om at søge om opholdsret i henhold til udtrædelsesaftalen (Brexit) på Åland.

Sager vedrørende opholdstilladelse er blevet overført fra Ålands politimyndighed til Migrationsverket i Finland.

Nordiske statsborgere og EU-/EØS-statsborgere

Nordiske statsborgere har ret til at bo og arbejde i andre nordiske lande uden opholds- eller arbejdstilladelse. Statsborgere fra andre EU-lande, Schweiz eller Liechtenstein har heller ikke behov for opholds- eller arbejdstilladelse.

Du skal dog registrere dig hos myndighederne, hvis du opholder dig i landet i længere tid end tre måneder. Nordiske statsborgere skal registrere sig hos magistraten på Åland . Statsborgere fra andre EU-lande samt Schweiz og Liechtenstein skal registrere sig hos Migrationsverket i Finland. Du skal medbringe et gyldigt pas eller et nationalt id-kort samt dokumentation for din ansættelse på Åland.

Hvis du skal opholde dig på Åland i længere tid end 12 måneder, skal du desuden indsende en flytteanmeldelse til magistraten. Du kan læse mere her:

Statsborgere fra andre lande

Statsborgere fra andre lande end de førnævnte lande skal søge om opholdstilladelse for arbejdstagere, hvis de påtænker at flytte til Åland for at arbejde.

Sager vedrørende opholdstilladelse er blevet overført fra Ålands politimyndighed til Migrationsverket i Finland. Hvis du søger om opholdstilladelse, statsborgerskab, rejsedokumenter eller EU-registrering, skal du indsende din ansøgning eller dokumentere din identitet på et af Migrationsverkets servicekontorer.

Hvis du søger om opholdstilladelse på Åland

En embedsmand fra Migrationsverket (Migri) besøger Åland med 6-7 ugers mellemrum for at modtage ansøgninger. Embedsmandens kontor ligger hos Statens ämbetsverk på Åland. Personer, som opholder sig på Åland, kan desuden ordne disse ærinder på et Migrationsverkets servicekontorer i Finland. Det er ikke muligt at søge om asyl på kontoret. Du kan bestille en tid til behandling af dine sager hos en medarbejder via Migrationsverkets tidsbestilling. Du kan få yderligere information hos Finlands ambassade i dit hjemland eller hos Migrationsverket i Finland. Du kan også læse mere i Arbets- och näringsministeriets brochure om at arbejde i Finland. 

OBS! I august 2021 blev det meddelt, at det er svært at få en tid hos Migri på Åland. Der er således ingen ledige tider i Mariehamn de næste seks måneder. Det anbefales, at du henvender dig til Migrationsverkets servicekontorer i Finland, hvis du har hastende sager.

Søg om opholdsret i henhold til utrædelsesaftalen (Brexit) 

Hvis du søger om opholdsret i henhold til udtrædelsesaftalen (Brexit), finder du nyttig information på Migrationsverkets netsted, som løbende opdateres med aktuelle anvisninger og meddelelser om Brexit.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om opholdstilladelse på Åland, kan du kontakte Magistraten på Åland.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.