Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Ísafjordur-deklarationen: Vigtigheden af fiskeri- og avakultursektorerne

01.01.70 | Deklarasjon
På mødet den 2. juli 2009 drøftede Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS) vigtigheden af fiskeri- og akvakultursektorerne i forhold til den internationale handel samt behovet for at fremme et ansvarligt og bæredygtig fiskeri og akvakultur og vedtog i denne forbindelse Ísafjörður-deklarationen: Vigtigheden af fiskeri- og akvakultur-sektorerne.

Informasjon

Ifølge FN's Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) var følgende tilfældet i 2006

  • Fisk forsynede mere end 2.9 milliarder mennesker med mindst 15 procent af det gennemsnitlige proteinindtag pr. person.
  • Anslået 43,5 millioner mennesker var direkte beskæftiget, på deltid eller fuldtid, i den primære produktion af fisk, enten i form af fangst i naturen eller inden for akvakultur, og yderligere 4 millioner mennesker var periodisk beskæftiget i sektorerne.
  • Det er anslået, at for hver person, som er beskæftiget i den primære sektor, vil der kunne beskæftiges tre i den sekundære sektor (herunder fiskeforarbejdning, marketing og serviceindustrierne), hvilket indikerer, at omkring 170 millioner er beskæftiget i hele industrien. Det er sandsynligt at omkring 520 millioner mennesker, eller 8 procent af verdens befolkning, er afhængige af sektorerne.
  • Fisk og fiskeprodukter handles kraftigt idet mere end 37 procent (svarende til levende vægt) af den totale produktion indgår i den internationale handel i form af forskellige fødevare- og foderprodukter. Globalt set blev der i 2006 eksporteret fisk og fiskeprodukter for 85,9 milliarder amerikanske dollars. Den reelle værdi (justeret for inflation) af eksporten af fisk og fiskeprodukter tog til med 32,1 procent i perioden 2000-2006.
  • Nettoeksporten af fisk fra udviklingslandene (det vil sige den samlede værdi af eksporten minus den samlede værdi af importen) er fortsat af afgørende vigtighed for økonomierne i mange fiskeeksporterende udviklingslande og udgør 24 milliarder amerikanske dollars.

I betragtning af ovennævnte vil Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug

  • gøre opmærksom på, at fiskeri- og akvakulturforvaltning udgør udfordringer for alle lande, ikke mindst udviklingslande, som mangler forvaltnings-kapacitet;
  • understrege vigtigheden af en ansvarlig og økosystembaseret bæredygtig ressourceforvaltning inden for fiskeri- og akvakultursektorerne over hele verden;
  • erkende, at udviklingen har økologiske, teknologiske, økonomiske og sociale, herunder etiske dimensioner, og at det primære formål med den bæredygtige udvikling er at forbedre livsvilkårene for alle mennesker, som er direkte eller indirekte beskæftiget i fiskeri og akvakultursektorerne samt det naturlige produktionssystem;
  • erklære sig overbevist om, at der er behov for kapacitetsopbygning i udviklingslandene hvad angår bevarelse, forvaltning og bæredygtig samt økosystembaseret udnyttelse af havets ressourcer;
  • opfordre det internationale samfund i almindelighed og de nordiske lande i særdeleshed til at arbejde for vigtigheden af fiskeri- og akvakultursektorerne i forhold til udviklingshjælpen, både hvad angår den rolle fiskeriet og akvakulturen spiller inden for fødevareforsyningen og handelsmulighederne for udviklingslandene.