Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1972 Karl Vennberg, Sverige: Sju ord på tunnelbanan

1972 Karl Vennberg, Sverige: Sju ord på tunnelbanan
© Michael Brannäs

Om författaren

Karl Vennberg, lyriker, essäist, översättare och kritiker. Verksam med nyöversättningen av Bibeln. Karl Vennberg var vid sidan av Erik Lindegren den främste representanten för fyrtiotalismen i svensk litteratur. Han har i sin lyrik gett uttryck för den moderna människans desperation inför våldets och diktaturens triumfer, men också på ett personligare plan spänningen mellan behovet av en tro och svårigheten att anamma den. Vennberg var vänsterorienterad men intog konsekvent tredje ståndpunktens position under kalla kriget.

Om det vinnande verket

Sju ord på tunnelbanan utkom 1971. Då hade Vennberg i ett drygt decennium varit tyst som lyriker. Den nya diktsamlingen uppvisar en poesi med enklare dräkt än hans tidigare. Bilderna är inte längre lika storslagna, tilltalet är personligare. Men appellen för en kämpande skeptisk humanism gentemot liknöjdheten, är fortfarande aktuell. En rad dikter träffar med stor säkerhet den då rådande tidsstämningen, till exempel Promenad i Hötorgscity med dess sorgsenhet inför den inte minst av arbetarrörelsen pådrivna omvandlingen av Stockholms historiska kärna. ”70-talets utfall kan bero av hur vänstern förmår att hantera sin besvikelse” konstaterar också Vennberg profetiskt i en annan dikt, Decennieskifte.

Sju ord på tunnelbanan

Publicerad av: Albert Bonniers Förlag 

Publikationsår: 1971

Det här är vad bedömningskomittén sade

Vennberg har, ända sedan sitt genombrott på 40-talet, intagit en viktig plats i nordisk diktning. Med “Sju ord på tunnelbanan” har han sammanfattat och preciserat efterkrigstidens tvivel och tro, som han gjort mänskligt och politisk levande i vårt eget 70-tal.