Departement for utenrikssaker, Grønlands selvstyre (GL)

Informasjon

Postadresse

Strandgade 91, 3.
Postboks 2151
1016 København K

Kontakt
Telefon
+45 32 83 38 00