Finansdepartementet (SE)

Informasjon

Kontakt

Innhold

Minister for offentlig administrasjon
Finansmarkeds- og forbrukerminister (assisterende finansminister)