Nordisk embetsmannskomité for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS jordbruk og skogbruk)

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18, 1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 29 69 29 33

Innhold