Utenriksdepartementet (SE)

Informasjon

Innhold

Utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål