1. Åpning av sesjonen

Nordisk råds president, nordiske parlamentspresidenter, statsministere, ministere, nordiske parlamentarikere og inviterte gjester - kjære nordiske venner!

Hjertelig velkommen hit til…

På vegne av Nordisk råd vil jeg gjerne rette en takk til stortingspresidenten for disse kloke og velvalgte ord.

Ærede president, ministre og gjester, ærede medlemmer av Nordisk råd!

Vi skal nå konstituere møtet. Det første konstitueringspunktet er å fastsette deltakerlisten. Vi må jo være enige om hvem som er her, og hva de skal gjøre. Derfor ble det fra presidiet distribuert…