15. Lovgivning og grensehindre

Tak, fru præsident. Når man bekæmper eksisterende grænsehindringer, skal man selvfølgelig også bekæmpe, at der opstår nye grænsehindringer. Det har vi talt om i Nordisk Råd under flere sessioner,…

Related case: Medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna

Arvoisa presidentti! Olemme tässäkin salissa tämän istunnon aikana monesti sanoneet, että Pohjoismaat ovat maailman integroiduin alue. Pohjolassa on kolme EU-jäsenmaata sekä kaksi Euroopan…

Related case: Medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna

Jeg synes, det er et meget sympatisk forslag, for der kommer meget skidt fra EU, som begrænser vores muligheder for et nordisk samarbejde og især også nogle gange er med til at fremme…

Related case: Medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna

Arvoisa presidentti!  Liikkuvuuden edistäminen ja rajaesteiden purkaminen on meille kaikille tärkeää. Ongelmien havaitseminen ja ratkaiseminen edellyttää tiivistä yhteydenpitoa sekä tehokasta…

Related case: Medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna

Fru president, ärade delegater! Alla tycker att arbetet för att främja rörlighet och motverka gränshinder är viktigt. Då krävs det en god dialog och gott samarbete mellan olika parter. I Finland…

Related case: Medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna

Tack fru president! Bästa kolleger, vi kan med fog säga att detta årtusende är mobilitetens årtusende och allt tyder på att människor framöver ytterligare och ännu mer kommer att röra sig över …

Related case: Medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna

Ärade president! Suomen valtuuskunnan puolesta haluan kiittää tästä vastauksesta, joka on saatu. En käy nyt toistamaan tässä lyhyessä puheenvuorossani sitä, mitä esimerkiksi edustaja Feldt-Ranta…

Related case: Medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna

Fru president! Detta är viktiga frågor, och jag vill framför allt tacka våra finska kollegor för information och input kring den nationella rådgivningskommitté som finns i Finland. För er som inte…

Related case: Medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna