Presidenten: Vi går vidare till dagordningspunkt 16: Nordiska rådets program 2018.

Jag ger ordet till Nordiska rådets kommande president; Michael Tetzschner.

Dokumentation:

Talar om den nyvalda presidenten,Dokument 21/2017

Da må jeg begynne med å takke for tilliten. Den norske delegasjonen, visepresident Martin Kolberg og jeg, ser frem til et spennende år med formannskapet i Nordisk råd, og ser også frem til å ønske…