Åländskt barnbidrag

barnbidrag Åland
Photographer
Karin Beate Nøsterud
Här kan du läsa om barnbidrag på Åland och hur du skall ansöka om barnbidrag. Du kan även läsa om hur du kan få barnbidrag på Åland som nordisk medborgare som arbetar på Åland. Du hittar länkar för barnbidrag för familjer i internationella situationer.

På Åland finansieras barnbidragen av landskapsregeringen. Men även ålänningar skall ansöka om barnbidraget via FPA. Reglerna är desamma som i Finland förutom att summorna skiljer sig. På Åland är barnbidraget högre än i det övriga Finland. 

Barnbidrag

Det åländska barnbidraget är graderat efter antalet barn i familjen. Bidraget är högre ju fler barn under 17 år det finns i familjen. På Åland får du som ensamförsörjare som inte är gift eller sambo ett tillägg för varje barn.
FPA betalar barnbidraget, som är skattefritt, för barn som är bosatta på Åland tills de fyller 17 år. Barnbidraget är boendebaserat och upphör att betalas ut månaden efter att du flyttat utomlands. Barnbidraget börjar att betalas ut månaden efter barnets födelse eller månaden efter att rätten till barnbidrag uppstått.

Hur ansöker du om barnbidrag?

Du loggar in med dina nätbankskoder eller mobil ID när du söker barnbidrag via e-tjänsten på FPA. Om detta inte går kan du som alternativ fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Barnbidrag och skicka blanketten och bilagorna till FPA.

Nordiska medborgare

Om du är nordisk medborgare, arbetar på Åland och omfattas av socialskyddet här på Åland så kan du få åländskt barnbidrag för dina barn. Förutsättningen för att få det åländska barnbidraget är också att barnen är bosatta på Åland.

Mer Info

Här kan du läsa om de nordiska ländernas sidor om barnbidrag, tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen och FPA:s informativa sidor om familjeförmåner

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.