Personnummer (p-tal) på Färöarna

Personnummer  på Færøerne (P-tal)
Här kan du läsa om hur du kan få ett personnummer, som på Färöarna kallas p-tal.

Om du ska jobba på Färöarna längre än 180 dagar måste du ha ett färöiskt personnummer, som också kallas p-tal.  

För att få ett p-tal ska du vända dig till kommunen du bor i. 

Sex av kommunerna kan registrera ditt p-tal direkt i folkbokföringsregistret. Dessa kommuner är Torshamn, Klaksvík, Runavík, Eystur, Sjóvar och Sunda.

Om du bosätter dig i en annan kommun än de ovanstående, så ska du också vända dig direkt till kommunen. Där fyller du i en blankett som kommunen skickar vidare till folkbokföringsregistret (landsfólkayvirlitið) för att du ska få ett p-tal.

Om du varit bosatt på Färöarna tidigare, efter att p-talssystemet infördes 1982, då har du redan ett p-tal, som aktiveras när du anmäler flytt till kommunen.

Om du ska jobba på Färöarna i mindre än 180 dagar och väljer att inte ändra adress, då ska du ha ett tillfälligt p-tal, ett så kallat pseudo-tal. Pseudo-talet får du av din arbetsgivare som ordnar det genom skattemyndigheten.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.