Fackförbunden på Åland

Fackföreningar på Åland
Här kan du läsa om fackförbunden och deras arbetslöshetskassor på Åland samt vem du kan kontakta lokalt på arbetarskyddsmyndigheten. Fackföreningarnas lokala representanter på Åland listas även i detta avsnitt.

Fackförbund

De flesta fackförbunden i Finland tillhör någon av de tre stora centralorganisationerna. På Åland är facken en del av de finländska organisationerna.

På Åland har den offentliga sektorn förhandlingsrätt och man tillsammans med arbetsgivarsidan förhandlar man om lokala kollektivavtal. Den privata sektorn följer i huvudsak de finländska allmänbindande kollektivavtalen. På Åland finns lokala ombud för: Anställda inom privata sektorn, Centralorganisationen för högutbildade på Åland, AKAVA- Aland r.f., Anställda nom den kommunala sektorn, JHL-FOA Åland

Om medlemskap, fackföreningar, arbetsvillkor och löner på Åland eller någon annan facklig fråga så kan du ta kontakt med Elin Sundback som är fackligt ombud för Åland. Hon kan nås per mobiltelefon +358447044722 eller E-mail: elin.sundback(at)pam.fi.

Arbetslöshetskassorna

På Åland gäller samma system för arbetslöshetskassorna som i Finland. Ålänningarna är medlemmar i de nationella arbetslöshetskassorna. Du kan bli medlem om du ansluter dig till ett fackförbund. Från det lokala fackombudet på Åland kan du få mer information om arbetslöshetskassan. I vanlig fall måste du ha avlönat arbete eller bedriva företagsverksamhet när du söker medlemskap i en arbetslöshetskassa.

I regel skall du bli medlem i A-kassan i det land du arbeta i eller vars lagstiftning du omfattas av. I Finland kan du under vissa förutsättningar även gå med i en A-kassa som arbetslös. Kravet är att du blir medlem i en A-kassa inom åtta veckor när du flyttat från ett annat nordiskt land till Åland. För hur du skall gå till väga kontakta din A-kassa eller ta kontakt med Arbetslöshetskassornas samorganisation. 

Hjälp i svåra situationer på arbetet

Om du får problem med din arbetsgivare kan du rådfråga antingen en förtroendevald som representerar facket på din arbetsplats eller den arbetarskyddschef som är utsedda av chefen. Om du blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen kan du kontakta arbetarskyddsmyndighetens representant på Åland som ger rådgivning bland annat i frågor som gäller arbetsavtal, kollektivavtal, lönesättning, arbetstid, semester och övriga anställningsvillkor.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om kollektivavtalen på Åland så kan du kontakta Ålands landskapsregering

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.