Familjepension till efterlevande på Åland

familjepension Åland
Photographer
Bent Blomqvist
Här kan du läsa om familjepension på Åland vid en anhörigs död, om din rätt till efterlevandepension när en anhörig avlider. Reglerna för efterlevandepension på Åland är desamma som i Finland.

När en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med.

Eftersom reglerna är desamma som i Finland kan du läsa om detta i Info nordens sida om familjepension till efterlevande i Finland

Vem kan få efterlevandepension?

Läs om allt detta på FPA:s sidor samt om hur du söker efterlevandepension och belopp och utbetalningar.

Familjepension över gränserna

Om den avlidna har arbetat i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz eller ett land som Finland har ett avtal om social trygghet med kan änkan eller änklingen och barnen ha rätt till familjepension från det landet.
Om den avlidna var socialförsäkrad i Finland, kan familjepension betalas till efterlevande make eller maka och barn även om de är bosatta utomlands.

Efterlevandepensioner i de nordiska länderna

Här kan du läsa om de andra nordiska ländernas och områdenas efterlevandepensioner

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.