Familiepensjon til etterlatte på Åland

familjepension Åland
Photographer
Bent Blomqvist
Her kan du lese om familiepensjon på Åland i forbindelse med en pårørendes død og om din rett til etterlattepensjon når en pårørende dør. Reglene for etterlattepensjon er de samme på Åland som i Finland.

Når en nær pårørende dør, kan du få etterlattepensjon som økonomisk støtte. Etterlattepensjonen er en økonomisk trygghet som skal dekke en del av forsørgelsen den avdøde bidro med.

Siden reglene er de samme som i Finland, kan du lese om dette på Info Nordens side om ytelser til etterlatte i Finland.

Hvem kan få etterlattepensjon?

Les om alt dette på FPAs sider samt om hvordan du søker om etterlattepensjon, beløp og utbetalinger.

Familiepensjon over grensene

Hvis avdøde har jobbet i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits eller et land som Finland har avtale om sosial sikring med, kan enke eller enkemann og barn ha rett til familiepensjon fra dette landet. Hvis avdøde var omfattet av trygdesystemet i Finland, kan familiepensjon betales til etterlatt ektefelle/partner og barn selv om de er bosatt utenlands.

Etterlattepensjoner i de nordiske landene

Her kan du lese om de andre nordiske landenes og selvstyrte områdenes etterlattepensjoner.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.