Pension på Åland

Pension på Åland
Här kan du läsa om pensioner på Åland/Finland samt om pension från utlandet, pension från Sverige, beskattning av pensioner från nordiska länder.

På Åland gäller det finska pensionssystemet. Ålands landskapsregering har ett eget pensionssystem för sina anställda som följer den finska lagstiftningen.

Vad händer med pensionen om jag flyttar till Åland och börjar jobba där efter att ha jobbat i Sverige tidigare?

Efter att du fått ditt finska personnummer skall du anmäla dig hos Folkpensionsanstalten (FPA) i Mariehamn, Nygatan 7, och fylla i blankett Y77. På basis av den blir du registrerad som försäkrad i Finland/Åland och får ett FPA-kort. Detta har stor betydelse då det blir aktuellt med pension. Du kommer att få pension från Sverige för det arbete du utfört där samtidigt som du lyfter pension från Åland (Finland). Du måste dock, vid den tidpunkten, lämna in en ansökan för detta där du redovisar under vilken tid du arbetat i Sverige respektive på Åland.

Bor du på Åland och får pension från ett annat nordiskt land?

Dessa två länkar gäller dig som bor på Åland (Finland) och får pension från ett annat nordiskt land och för dig som bor i ett annat nordiskt land (Åland) och får pension från Sverige. Detta gäller beskattningen av din pensionsinkomst.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om pensioner, kan du kontakta Pensionsskyddscentralen 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.