Språkkurser för nyanlända i Danmark

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

En hög med uppslagna böcker.

Nyanlända i Danmark har rätt till gratis danskundervisning. Det är kommunen som ser till att alla nya invånare får möjlighet att lära sig danska.

De flesta utlänningar har rätt till danskundervisning när de flyttar till eller börjar arbeta i Danmark. Vissa danska medborgare har också rätt till undervisningen. Man skiljer mellan olika typer av kursdeltagare (kursister). Nordiska medborgare är så kallade S-kursdeltagare. Det innebär att programmet är gratis, men att du måste betala en depositionsavgift för kurserna.

Vem erbjuds danskundervisning?

Danskundervisning om du är nyanländ och utländsk medborgare

Danskundervisning erbjuds till nyanlända utlänningar som har fyllt 18 år och

  • har uppehållstillstånd eller på annat sätt vistas permanent och lagligt i Danmark och är folkbokförda i landet, eller
  • har permanent uppehållstillstånd enligt EU-reglerna om upphävande av begränsningar för inresa och uppehåll i samband med arbetskraftens fria rörlighet, etablering och utbyte av tjänster med mera och är bosatta i en kommun.

Medborgare i Finland, Island, Norge och Sverige ingår också i målgruppen i den mån de behöver danskundervisning.

Danskundervisning om du är nyanländ och dansk medborgare

Danskundervisning erbjuds färingar, grönländare och vissa danska medborgare.

Följande grupper av danska medborgare jämställs med utlänningar: 

  • grönländare och färingar som bor i Danmark, är över 18 år och som av särskilda skäl inte behärskar det danska språket i sådan utsträckning att de kan fungera i det danska samhället
  • danska medborgare över 18 år som på grund av långvarig utlandsvistelse inte behärskar det danska språket i sådan utsträckning att de kan fungera i det danska samhället.
Danskundervisning om du arbetar i Danmark och bor utomlands

EU-gränspendlare har rätt till danskundervisning. EU-gränspendlare är personer som arbetar i Danmark eller som har etablerat sig som egenföretagare i Danmark utan att bo i landet.

I-kursdeltagare och S-kursdeltagare

Grunden för uppehållsrätten avgör vilken typ av danskundervisning som kommunen måste erbjuda. I danskundervisningslagen görs åtskillnad mellan I-kursdeltagare och S-kursdeltagare.

  • I-kursdeltagare är flyktingar och familjemedlemmar som återförenats med flyktingar.
  • S-kursdeltagare är utländska arbetstagare, studerande med mera. S-kursdeltagare får ett erbjudande om danskundervisning som en del av ett introduktionsprogram och är inte skyldiga att ta emot erbjudandet. S-kursdeltagare måste betala en deposition på 2 000 danska kronor när kursdeltagaren hänvisas till en modul på danskundervisningen. Depositionen återbetalas om S-kursdeltagaren klarar modultesterna inom de fastställda tidsfristerna.

Om danskundervisningen

Det finns tre utbildningsnivåer:

  • Danskundervisning 1 är för elever som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller som inte behärskar ett europeiskt skriftsystem. Målet är att förvärva grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig danska så att man kan klara sig på arbetsmarknaden och i samhället. Danskundervisning 1 avslutas med Prov i Danska 1.
  • Danskundervisning 2 är för kursare som har en kort skol- och utbildningsbakgrund från sitt hemland. Målet är att förstå, tala och läsa danska så att man kan klara sig på arbetsmarknaden, i arbetsmarknadsutbildning och i samhället. Danskundervisning 2 avslutas med Prov i Danska 2.
  • Danskundervisning 3 är för dig som har en medellång eller lång skol- och utbildningsbakgrund. Det kan vara en yrkesutbildning, en gymnasieutbildning eller en högre utbildning. Målet är att kunna utföra ett kvalificerat arbete eller gå en vidareutbildning samt att aktivt kunna delta i samhället. Danskundervisning 3 avslutas med Prov i Danska 3. Alternativt kan den avslutas med den högsta nivån, Studieprovet (Studieprøven), som krävs för att studera vid ett danskt universitet.

Flera kommuner erbjuder kurser i danska som riktar sig till personer som talar flytande svenska eller norska.

Danskundervisning för unga under 18 år

Unga under 18 år kan i regel erbjudas danskundervisning i skolan eller i en kommunal ungdomsskola. Du kan få mer information från din kommun.

Mer information om danskundervisning i Danmark

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.