Undervisning i isländska på Island

Íslenskukennsla á Íslandi
I det här avsnittet finns information för de som vill studera isländska på Island.

Utbildnings- och kulturministeriet ger finansiellt stöd till skolor och kursanordnare för att erbjuda undervisning i isländska för utländska medborgare. Det medför att kursavgifterna ofta är lägre än för andra liknande kurser. Dessutom erbjuder vissa fackföreningar stipendier för studier i isländska.

Utbudet av kurser i isländska är stort på Island, både för nybörjare och de som har kommit längre. Störst är kursutbudet i huvudstadsområdet, men undervisning i isländska för utlänningar erbjuds också på många andra orter. Du kan även hitta kurser i isländska på nätet, bland annat på följande webbplatser:

Undervisning i isländska bedrivs av många olika aktörer, till exempel språkskolor, fackföreningar och utvecklings- och fortbildningscentra, samt även på vissa arbetsplatser. En lista över flera av dessa kursanordnare finns på Fjölmenningarseturs (”Mångkulturcentrums”) webbplats.

Studier i isländska på universitetsnivå

Undervisning på universitetsnivå i isländska för utlänningar bedrivs på några olika ställen, bland annat vid Islands universitet. Där kan man läsa isländska som främmande språk upp till motsvarande kandidatexamen. Andra högskolor erbjuder för det mesta kortare program eller kurser för utbytesstudenter och andra utländska studenter.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.