Köp av varor och tjänster i Sverige

Køb af varer og tjenester i Sverige
Här får du reda på hur du betalar radio- och tv-avgift samt skaffar mobiltelefonabonnemang och elleverantör. Du kan också läsa om dina rättigheter som konsument och om köp av vissa varor och tjänster i Sverige.

Konsumenträttigheter

När du handlar, vare sig det är på nätet eller i en fysisk butik, finns det vissa riktlinjer som både du och säljaren måste följa.

Om du är osäker på vad som gäller vid ett köp kan du ta reda på dina rättigheter i konsumentköplagen. Det finns också konsumentorganisationer som kan vägleda dig.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen innehåller grundläggande principer som ger konsumenten och företaget vissa rättigheter och skyldigheter. Reglerna skyddar konsumenten vid köp av varor. När du köper en vara i Sverige har du därför ett antal olika rättigheter.

Du har tre års reklamationsrätt. Det innebär att du har rätt att komma in med en reklamation till butiken om fel och brister på varan i tre år.

Du har inte automatiskt rätt att ångra ditt köp (öppet köp) när du handlar i en butik. Du kan endast få varan utbytt eller få pengarna tillbaka om butiken erbjuder det.

Om varan har ett fel eller en brist har du i första hand rätt att få varan reparerad eller utbytt. Om det inte är möjligt kan du istället kräva ett rabatterat pris eller en summa pengar för att låta någon annan reparera varan. För att häva köpet och få pengarna tillbaka krävs det att felet på varan är av stor betydelse för dig.

Om du ingår ett avtal om köp av en vara på distans – till exempel via telefon eller internet – har du en ångerrätt på 14 dagar.

Konsumentorganisationer

Om du vill veta mer om dina rättigheter som konsument i Sverige kan du kontakta Hallå konsument, Konsumentverkets oberoende vägledning. De kan också ge dig vägledning om reklamationsmöjligheter. Om du har frågor om handel över gränserna i EU och EES kan du kontakta Konsument Europas svenska kontor.

Information om relevanta varor och tjänster

Radio- och tv-avgift

I Sverige är radio- och tv-avgiften av en allmän public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Mobiltelefoni, fast telefoni och bredband

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan det vara svårt att teckna ett abonnemang hos ett telebolag.

Ta ändå kontakt med den leverantör du vill teckna abonnemang hos för att höra vilka möjligheter de har för kunder som inte är folkbokförda i Sverige.

Om du inte har varit folkbokförd i Sverige under en längre period kräver många företag att du ska kunna visa upp lönebesked eller liknande som bevis på att du har en inkomst. I vissa fall kräver leverantören att du betalar in ett förskott.

När det gäller mobiltelefoni kan du köpa ett kontantkort, vilket betyder att du betalar för användningen på förhand. Du behöver inte ha ett svenskt personnummer för att köpa ett kontantkort.

Fast telefoni, digital-tv och bredband

I många moderna bostadsfastigheter kan man få tillgång till både fast telefoni, digital-tv och bredband via internet.

Beroende på var du bor kan du välja mellan en rad olika leverantörer.

Elleverantör och nätbolag

I Sverige kan du fritt välja bland ungefär 120 elhandlare, men du kan inte välja nätbolag. Nätbolaget äger nätet där du bor och tar alltid ut en avgift för att distribuera elen till dig och den avgiften kan du inte påverka. Du kan däremot välja vilken elhandlare du vill ha. Om du inte väljer elhandlare tilldelas du en av nätbolaget, vilket oftast innebär att ditt elhandelsavtal blir onödigt dyrt. Innan du väljer elhandlare bör du jämföra priser på Elpriskollen.se.

Kontrollera gärna avtalsvillkoren för elhandelsavtalet innan du tecknar avtalet. Förutom priset kan exempelvis uppsägningstid, bindningstid och vad som händer med avtalet då det löper ut vara viktigt att känna till. Om du flyttar från din bostad bör du säga upp dina elavtal både till nätbolaget och elhandlaren.

Kreditupplysning

De som lånar ut pengar eller beviljar andra typer av krediter behöver en bra grund för att bedöma om de vill ge dig kredit.

För att förenkla kreditgivning finns det kreditupplysningsbyråer som ger kreditgivaren upplysningar om dig som ansöker om kredit. Fullständig och noggrann information hjälper långivaren att bedöma risken för kreditförlust och andra problem.

En kreditrapport fokuserar främst på de ekonomiska förhållandena. Andra personliga upplysningar kan också ingå, som till exempel om du är gift eller har utvandrat till ett annat land.

Om du bor eller arbetar i ett annat land kan det företag som du vill köpa en vara eller tjänst av inte se att du har en inkomst genom en kreditupplysning i Sverige. Du måste därför kunna bevisa att du har en inkomst på annat sätt, till exempel genom att få din lön insatt på ett konto i Sverige.

Säljaren fattar ett kommersiellt grundat beslut om ifall den vill godkänna ditt köp av en vara eller tjänst utifrån riskprofilen i kreditupplysningen. Säljaren får inte särbehandla EU-medborgare på grund av deras nationalitet. Men om man är bosatt eller arbetar i ett annat land kan det vara svårt att köpa vissa tjänster i Sverige. Kontakta därför leverantören för närmare information om vad du kan göra för att bevisa din kreditvärdighet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.