Folkhögskolor i Sverige

Kvinde med hund og computer
Fotograf
Alexander Grey/Unsplash
Funderar du på att studera på folkhögskola i Sverige? Här kan du läsa om hur du ansöker, vad det kostar och vad som gäller för utlänningar som vill gå på en svensk folkhögskola.

Folkhögskolor är en unik utbildningsform i de nordiska länderna, inklusive Sverige. De fyller en viktig funktion i det svenska samhället.

Folkhögskolor riktar in sig på att främja kreativitet, sociala färdigheter och personlig utveckling. Skolorna fokuserar på personlig utveckling och lärande utan betyg och examina. De erbjuder en öppen och inspirerande lärmiljö för studerande i alla åldrar.

Vad erbjuder svenska folkhögskolor?

Folkhögskolorna i Sverige är kända för sin mångsidighet och mångfald. De erbjuder ett brett utbud av kurser och aktiviteter inom musik, konst, fotografi, skrivande, hantverk, idrott, samhällsengagemang, globalt utvecklingsarbete, it, hälsosam livsstil och mycket mer. Det finns dessutom två folkhögskolor med nordisk inriktning.

På folkhögskolornas allmänna kurser kan du skaffa dig behörighet till högre utbildningar på universitet och högskola.

Hur söker du till en folkhögskola i Sverige?

Att söka till en folkhögskola i Sverige är vanligtvis enkelt. Till de allmänna kurserna brukar det inte finnas några formella antagningskrav i form av betyg eller examina. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. Till profilkurserna kan det ibland finnas särskilda behörighetskrav, såsom speciella förkunskaper eller gymnasieexamen.

De flesta skolor har en öppen ansökningsperiod där du kan söka online. Du ska vanligtvis fylla i ett ansökningsformulär och eventuellt delta i en intervju eller lämna in en personlig ansökan. Det är viktigt att välja en skola och en kurs som passar dina intressen och mål.

Vad kostar det att gå på en svensk folkhögskola?

Undervisningen på en folkhögskola i Sverige är gratis. Däremot måste du betala för läromedel, studieresor, lunch, kaffe m.m.

Många av folkhögskolorna erbjuder även möjlighet till boende. Om du väljer att bo på internat får du även betala för andra kostnader, bland annat för kost och logi.

Kostnaderna varierar beroende på skola och kurs. Men det är viktigt att påpeka att folkhögskolor i allmänhet är prismässigt överkomliga och erbjuder olika finansieringsalternativ.

Kan utlänningar söka till en folkhögskola i Sverige?

Ja, absolut! Folkhögskolor i Sverige välkomnar studerande från hela världen. All undervisning är gratis, även för utländska kursdeltagare. Det är en fantastisk möjlighet att uppleva svensk kultur samtidigt som du utvecklar dina färdigheter och intressen.

Folkhögskolor i Sverige ger dig möjlighet att utforska dina passioner, träffa nya människor och skapa minnen för livet. Oavsett om du är en svensk eller internationell studerande är dessa skolor en unik plattform för lärande och personlig utveckling. Så ta gärna nästa steg och anmäl dig till en folkhögskola i Sverige där äventyr och lärande går hand i hand.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.