Jessica Polfjärd, Nordisk råds president 2019

Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018

Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Sara Johannessen
Jessica Polfjärd er valgt til Nordisk råds president for 2019.

Jessica Polfjärd har vært medlem av Sveriges Riksdag siden 2006. Hun representerer Moderaterna og er medlem av Arbetsmarknadsutskottet og Krigsdelegationen. Hun er også leder for Nordisk råds svenske delegasjon. I Nordisk råd sitter hun i Den konservative gruppen. Polfjärd vil i løpet av sitt presidentskapsår blant annet jobbe videre med likestilling, klimaspørsmål, grensehindre og demokrati.

Jessica Polfjärd ble valgt inn i EU-parlamentet i EU-valget i mai 2019 og frasa seg dermed rollen som riksdagsmedlem i Sveriges riksdag og president i Nordisk råd. Polfjärd etterfølges av Hans Wallmark 26. juni 2019.