Globalt intresse för de nya Nordiska näringsrekommendationerna – här är talarna vid lanseringen

09.06.23 | Nyhet
NNR2023 highlevel panel
Fotograf
norden.org
Lanseringen av de nya Nordiska näringsrekommendationerna den 20 juni är en händelse av internationellt intresse. FN:s livsmedels– och jordbruksorganisation FAO, Världshälsoorganisationen WHO och Världsnaturfonden WWF deltar med talare vid lanseringseventet på Island.

Det är den sjätte upplagan av de Nordiska näringsrekommendationerna som lanseras den 20 juni, och som innehåller den senaste forskningen om näringsämnen, livsmedel och deras effekt på hälsan.

Den nya upplagan av rapporten har extra stort nyhetsvärde eftersom den för första gången presenterar vetenskapliga rekommendationer – inte bara om vilken mat som är bra för hälsan, utan även för miljön.

"Hälsosam och miljövänlig mat ska vara tillgänglig för alla"

– Vi välkomnar att Norden utvecklat nya vetenskapliga rekommendationer med både folkhälsa och miljö i åtanke, och uppmuntrar andra länder att utforma riktlinjer för hälsosamma och hållbara kostvanor som passar deras egna sammanhang, säger Joao Campari, Global Food Practice Leader, på Världsnaturfonden, WWF.

– Riktlinjerna måste naturligtvis åtföljas av förändringar i matmiljöerna, så att hälsosam och miljövänlig mat blir tillgänglig för alla medborgare, säger han.

Bästa tillgängliga vetenskapen

De Nordiska näringsrekommendationerna ​​​​​​är en av de ledande vetenskapliga sammanställningarna om hur man äter hälsosamt, med högt globalt anseende.

De är också resultatet av ett unikt regionalt samarbete.

Rekommendationerna uppdateras cirka var tionde år för att presentera den bäst tillgängliga vetenskapen just nu.

Efterfrågad av EU, USA och Kanada

När rekommendationerna lanseras ligger de nordiska ländernas livsmedels- och hälsomyndigheter i startgroparna för att utarbeta nationella kostråd utifrån dem.

 

De nordiska näringsrekommendationerna är en viktig vetenskaplig grund för att främja hälsosamma kostvanor och förändra matsystemet i Danmark. Integrationen av hälsa och hållbarhet kommer att stärka grunden för vårt arbete med kostråd som rekommenderar en växtrik kost. Vi är mycket förväntansfulla över att se de nya rekommendationerna, säger Anne Pøhl Enevoldsen, enhetschef, Hållbar mat och hälsa på danska Fødevarestyrelsen. 

 

Även Världshälsoorganisationen WHO och hälsomyndigheterna i EU, USA, Kanada, Japan och Australien väntar spänt på den uppdaterade upplagan. 

Internationella talare i programmet

Det internationella intresset avspeglas i programmet för lanseringen den 20 juni klockan 16:00 - 17:30 (CEST).

Här är talarna: 

Katrín Jakobsdóttir, Prime Minister of Iceland

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO) (Förinspelad hälsning) 

Svandís Svavarsdóttir, Iceland’s Minister of Food, Agriculture and Fisheries 

Stefanos Fotiou, Director, UN Food Systems Coordination Hub, and FAO Office of Sustainable Development Goals 

Joao Campari, Global Food Practice Leader, World Wildlife Foundation (WWF) 

Rune Blomhoff, Professor, Oslo University and Project Leader of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 

Karen Ellemann, Secretary General, Nordic Council of Ministers 

Ola Elvestuen, Chairman, Committee for a Sustainable Nordic Region, Nordic Council 

Anne Pøhl Enevoldsen, Head of Division, Sustainable diet and health, The Danish Veterinary and Food Administration 

Dr. Amanda Wood, Researcher, Stockholm Resilience Centre

PRESSINFORMATON

Lanseringseventet föregås av en presskonferens, klockan 10:00-10:45 (CEST) och ett forskningsseminarium klockan 11:00-13:00.

 

Alla delar av programmet går att följa online. Presskonferensen är öppen både för digitalt och fysiskt deltagande.  

 

Länkar till registrering för digitalt deltagande vid presskonferensen, ackreditering för fysiskt deltagande och annan praktisk information till pressen finns här: