ILO-chefen: Underskatta inte riskerna med plattformsarbete

25.11.21 | Nyhet
matbud som strejakr
Fotograf
Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Människor som jobbar genom digitala plattformar – alltså tar korta uppdrag som cykelbud, städare och Uberförare – må vara få i Norden i dag. Men plattformsarbete växer snabbt i världen och måste regleras i tid för att undvika framväxten av en ny ”digital underklass”. Den varningen riktade ILO-chefen Guy Ryder till de nordiska arbetslivsministrarna vid deras gemensamma möte på tisdagen.

- Om man tillåter plattformarna att fritt använda tillfällig arbetskraft, slungas man tillbaka till 1800-talet när daglönarna köade i hamnen för en dags arbete. Jag säger inte att det kommer att ske, men det skapar en debatt som den vi har här mellan de nordiska ministrarna i dag, nämligen hur vi kan reglera och tämja plattformsarbete, sa Guy Ryder när han mötte de nordiska arbetslivsministrarna i Helsingfors.

Fortfarande få i Norden

Plattformsföretag som Uber, Hilfr och Foodora funnits i Norden under drygt ett decennium, och trots att plattformsföretagen växer snabbt i världen, är de fortfarande ett marginellt fenomen här. Nordiska arbetslivsforskare uppskattar att endast 0,3 - 2,5 procent av den arbetsföra befolkningen i Norden har jobbat på plattformar. 

 

Men de nordiska arbetslivsministrarna vill agera i tid, och de använde en del av tisdagens ministerråd åt att diskutera hur man ska anpassa arbetslagstiftningen och klassificera plattformsarbetare – något som alla de nordiska länderna ligger i startgroparna för att göra. 

Anställd eller egenföretagare?

Plattformsföretagen själva vill gärna kategorisera uppdragstagarna som självständiga företagare. Därmed omfattas de inte av samma rätt som anställda till sjuklön, a-kassa och en god arbetsmiljö.

  I Norge har en kommitté bestående av parterna på arbetsmarknaden och arbetslivsexperter förberett förslag till lagändringar som ska stärka plattformsarbetares rättigheter och trygghet. 

Plattformen får bevisbördan

Bland annat föreslås att den som tar uppdrag för digitala plattformar, ska förutsättas vara arbetstagare – med alla de rättigheter som följer med att vara anställd. Om plattformsföretaget anser att uppdragstagaren i stället borde betraktas som egenföretagare, så ska bevisbördan ligga hos plattformen, enligt det norska förslaget.

Vill se en hög nordisk standard 

- Jag vet att alla de nordiska länderna jobbar på liknande sätt för att säkra att uppdragstagare ska få samma rätt som anställda till sjuklön, a-kassa och en god arbetsmiljö. Eftersom plattformarna är internationella företag, vore det en fördel om våra nationella lagar blir så lika som möjligt – så att vi kan sätta en hög nordisk standard när det gäller plattformsarbetarnas rättigheter, säger Hadia Tajik, arbets- och inkluderingsminister i Norge. 

Vem ska betala för tryggheten?

En liknande diskussion pågår för närvarande i EU, där EU-kommissionen arbetar med ett förslag till reglering av plattformsarbete.

Flera av plattformsföretagen försöker att föregripa en klassificering av uppdragstagarna som arbetstagare, och lobbar för en tredje kategori, mittemellan arbetstagare och egenföretagare. 

Detta kan förstås som ett sätt för plattformarna att slippa kostnader för arbetslöshets- och sjukersättning och ansvar för arbeternas arbetsmiljö och säkerhet. 

Nej till en ”tredje” anställningsform

Flera av de nordiska ministrarna på mötet tog bestämt avstånd från en tredje kategori.  

-    Det är väldigt viktigt att människor som jobbar genom plattformar blir riktigt klassificerade, baserat på de verkliga omständigheterna när jobbet utförs. Finland förespråkar inte att man skapar en tredje kategori, mellan anställda och entreprenörer, sa Tuula Haatainen, arbetsminister i Finland.  

 

Fast jobb mer attraktivt

Under pandemin har cykel- och bilbud som levererar mat hem till folk varit en växande trend, och för ett år sedan varnade nordiska arbetslivsforskare för att den snabbt ökande arbetslösheten kan ge plattformarna ett uppsving. 

Nu kan vi se att de nordiska ekonomierna klarat sig relativt bra genom pandemin, och att behovet av arbetskraft växer. Människor som har möjligheter att få riktiga anställningar, tenderar att välja bort plattformsuppdrag.

”Använd nordiska modellen!” 

Men ILO-chefen Guy Ryder uppmanade de nordiska ministrarna att inte underskatta riskerna – utan agera. 

- Jag tror inte att Norden slutgiltigt har tämjt de plattformar som finns i de nordiska länderna. Men det är mycket uppmuntrande att vi i Norden sett kollektiva förhandlingar och en social dialog med plattformsföretagen, som har gett resultat.  Jag har idag hört ministrarna tala om ändamålsenlig lagstiftning och klassificering av plattformsarbetarnas anställningsform, och det är mycket bra. Använd den nordiska modellen och era starka institutioner till att tämja den digitala ekonomin, på samma sätt som ni gjort med den analoga, sa Guy Ryder.