ILO-sjefen: Ikke undervurder risikoen med plattformarbeid

25.11.21 | Nyhet
matbud som strejakr
Fotograf
Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Mennesker som jobber gjennom digitale plattformer – altså tar korte oppdrag som for eksempel sykkelbud, renholder eller Uber-fører – er kanskje få i Norden i dag. Men plattformarbeid vokser raskt i verden og må reguleres i tide så vi unngår at det vokser fram en ny “digital underklasse”. Den advarselen rettet ILO-sjefen Guy Ryder til de nordiske arbeidslivsministrene på deres felles møte tirsdag.

– Hvis man tillater plattformene å bruke midlertidig arbeidskraft fritt, slynges vi tilbake til 1800-tallet, da dagarbeiderne sto i kø i havna for en dags jobb. Jeg sier ikke at det kommer til å skje, men det skaper en debatt som den vi har her mellom de nordiske ministrene i dag, nemlig hvordan vi kan regulere og temme plattformarbeidet, sa Guy Ryder da han møtte de nordiske arbeidslivsministrene i Helsingfors.

Fortsatt få i Norden

Plattformbedrifter som Uber, Hilfr og Foodora har eksistert i Norden et drøyt tiår, og til tross for at slike bedrifter vokser raskt i verden, er de fortsatt et marginalt fenomen her. Nordiske arbeidslivsforskere anslår at bare 0,3– 2,5 prosent av den arbeidsdyktige befolkningen i Norden har jobbet på plattformer. 

 

Men de nordiske arbeidslivsministrene vil handle i tide, og de brukte en del av tirsdagens ministerråd til å diskutere hvordan man skal tilpasse arbeidslovgivningen og klassifisere plattformarbeidere – noe alle de nordiske landene ligger i startgropa for å gjøre. 

Ansatt eller selvstendig?

Plattformbedriftene selv vil gjerne kategorisere oppdragstakerne som selvstendig næringsdrivende. Da omfattes de ikke av samme rett til sykelønn, dagpenger og godt arbeidsmiljø som ansatte.

  I Norge har en komité bestående av partene i arbeidsmarkedet og arbeidslivseksperter forberedt forslag til lovendringer som skal styrke plattformarbeideres rettigheter og trygghet. 

Plattformen får bevisbyrden

Blant annet foreslås det at den som tar oppdrag for digitale plattformer, skal forutsettes å være arbeidstaker – med de rettighetene som følger med å være ansatt. Hvis plattformbedriften mener at oppdragstakeren i stedet skal betraktes som selvstendig næringsdrivende, skal bevisbyrden ligge hos plattformen, ifølge det norske forslaget.

Vil se en høy nordisk standard 

– Jeg vet at alle de nordiske landene jobber på lignende måte for å sikre at oppdragstakere skal få samme rett som ansatte til sykelønn, dagpenger og et godt arbeidsmiljø. Ettersom plattformene er internasjonale bedrifter, ville det være en fordel om våre nasjonale lover blir så like som mulig – så vi kan sette en høy nordisk standard når det gjelder plattformarbeideres rettigheter, sier Hadia Tajik, arbeids- og inkluderingsminister i Norge. 

Hvem skal betale for tryggheten?

En lignende diskusjon pågår for tiden i EU, der EU-kommisjonen arbeider med et forslag til regulering av plattformarbeid.

Flere av plattformbedriftene forsøker å foregripe en klassifisering av oppdragstakerne som arbeidstakere, og jobber for en tredje kategori midt mellom arbeidstaker og selvstendig. 

Dette kan forstå som en måte plattformene kan unngå kostnader til ledighets- og sykepenger og ansvar for arbeidernes arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Nei til en “tredje” ansettelsesform

Flere av de nordiske ministrene på møtet tok bestemt avstand fra en slik tredje kategori.  

– Det er veldig viktig at mennesker som jobber via plattformer, blir riktig klassifisert, basert på de reelle omstendighetene når jobben utføres. Finland går ikke inn for at man skaper en tredje kategori mellom ansatt og selvstendig, sa Tuula Haatainen, arbeidsminister i Finland.  

 

Fast jobb mer attraktivt

Under pandemien har sykkel- og bilbud som leverer mat hjem til folk, vært en voksende trend, og for et år siden advarte nordiske arbeidslivsforskere om at den raskt økende arbeidsledigheten kan gi plattformene et oppsving. 

Nå kan vi se at de nordiske økonomiene har klart seg relativt bra gjennom pandemien, og at behovet for arbeidskraft vokser. Mennesker som har mulighet for å få ordentlige ansettelser, tenderer mot å velge bort plattformoppdrag.

“Bruk den nordiske modellen!” 

ILO-sjefen Guy Ryder oppfordret imidlertid de nordiske ministrene til å ikke undervurdere risikoen, men heller handle. 

– Jeg tror ikke Norden har temmet de plattformene som finnes i de nordiske landene, for godt. Men det er veldig oppmuntrende at vi i Norden har sett kollektive forhandlinger og en sosial dialog med plattformbedriftene, som har gitt resultater.  Jeg har i dag hørt ministrene snakke om formålstjenlig lovgivning og klassifisering av plattformarbeidernes ansettelsesform, og det er veldig bra. Bruk den nordiske modellen og de sterke institusjonene deres til å temme den digitale økonomien, på samme måte som dere har gjort med den analoge, sa Guy Ryder.