7.
Forsvarsministrenes redgjørelse

7.1.
Forsvarsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 9/2022

121
Inlägg

President, kjære parlamentarikere: Det har vært et historisk år. Sikkerhetssituasjonen i Europa og nærområdene våre er svært alvorlig.

122
Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Inlägg

Forseti. Ég var ekki að reyna að troðast fram fyrir Finnann, bara svo það sé sagt. En ég tek aftur til máls fyrir hönd utanríkisráðherra Íslands sem einnig sinnir varnarmálum.

123
Antti Kaikkonen
Inlägg

Arvoisa puheenjohtaja! Hyvät Pohjoismaiden neuvoston jäsenet! Kuten aikaisemminkin on todettu, tämä vuosi todellakin on ollut historiallinen.

124
Bertel Haarder
Inlägg

Det, som de nordiske lande ikke kunne i 1864 under den danske krig med Østrig og Preussen, kan vi nu.

125
Heléne Björklund
Replik

President! Jag vill tacka för en intressant och viktig redogörelse från försvarsministrarna och försvarsminister Gram.

127
Lars Püss
Replik

Fru president! Först vill jag rikta ett stort tack till Finland, för utan er hade Sverige aldrig fått ändan ur vagnen och ansökt om Natomedlemskap. Stort tack! 

131
Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Svar på replik

Takk fyrir þessa ágætu umræðu. Ég ætla ekki að lengja þetta mjög mikið en mig langar aðeins að koma inn á það sem hér var rétt um víðtækt öryggishugtak sem ég held að sé mjög mikilvægt.

133
Replik

Tak for ordet, fru præsident. For en uge siden købte Kina sig ind i Hamborg Havn, direkte ind i hjertet af den europæiske kritiske infrastruktur.

134
Anders Adlercreutz
Replik

Ärade president! Ungdomens nordiska råd avslutade med en mycket relevant fråga som är värd att diskutera. Vi har diskuterat säkerhet här på ett brett plan.

135
Svar på replik

Først til representanten fra Ungdommens nordiske råd. Det slo meg faktisk at jeg for ca. 25 år siden var her som medlem av Ungdommens nordiske råd i denne sal.

136
Antti Kaikkonen
Svar på replik

Ensin tästä kriittisestä infrastruktuurista todettakoon, että osallistuimme Naton puolustusministerikokoukseen ministeri Gramin kanssa muutama viikko sitten, ja tuolla kokouksessa oli vahvasti esil