Dansk personnummer

Kunde vælger nummer i køen hos Skattestyrelsen

Kunde vælger nummer i køen hos Skattestyrelsen

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Et personnummer er uundværligt når du skal kommunikere med det offentlige og en række private virksomheder i Danmark. Du får blandt andet et dansk personnummer hvis du flytter til Danmark eller hvis du skal arbejde i landet.

Siden 1968 har Danmark haft et register over alle folk, der bor eller har boet i Danmark. Dette register hedder Det Centrale Personregister (CPR). Formålet med CPR er at registrere grundlæggende personoplysninger om personer og sikre, at personerne er registreret i CPR på den adresse, hvor de faktisk bor eller opholder sig. Alle, der bopælsregistreres i CPR, får tildelt et personnummer (ofte kaldet CPR-nummer).

Kan du få et dansk personnummer?

Du får tildelt et personnummer når din bopælskommune har vurderet at du opfylder kravene til at blive bopælsregistreret (også kaldet "folkeregistreret").

Herudover får børn der fødes i Danmark af en mor der allerede er bopælsregistreret i CPR, automatisk tildelt et personnummer og bliver bopælsregistreret i CPR.

Hvis du ikke skal bopælsregistreres i CPR, kan du få tildelt et personnummer til brug for:

  • betaling af skat (tildeles af Skattestyrelsen)
  • inddragelse under ATP (tildeles af ATP) 
  • personregistrering i kirkebogen ved f.eks. fødsel eller ved dåb i Folkekirken her i landet (tildeles af sognet)
  • udstedelse af særlige opholdstilladelser (tildeles af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
  • registrering af diplomater i Udenrigsministeriets Protokol efter Udlændingelovens §47, stk. 1 (tildeles af Udenrigsministeriet).

Hvis du skal betale skat uden at bo i Danmark

Hvis du skal betale skat i Danmark, men ikke bopælsregistreres, skal du henvende dig til Skattestyrelsen og bede om at få tildelt et personnummer.

Et skattepersonnummer er et rigtigt personnummer, så hvis du senere flytter til Danmark, vil du blive bopælsregistreret i CPR med det personnummer som du har fået af Skattestyrelsen.

Hvis du bor i udlandet og får barn

Hvis dit barn er født og bor i udlandet, har dit barn ikke ret til at få tildelt et personnummer, heller ikke selv om barnet er dansk statsborger.

Dit barn vil først få et dansk personnummer, når det flytter til Danmark og opfylder kravene til at blive bopælsregistreret eller at få tildelt et personnummer af en anden myndighed.

Hvis dit barn bliver døbt i folkekirken i Danmark, vil sognet dog tildele barnet et personnummer. Hvis dit barn senere flytter til Danmark, vil det beholde personnummeret det har fået af sognet.

Vær opmærksom på at dit barn som dansk statsborger godt kan få et dansk pas, også uden at have et dansk personnummer. 

I nogle tilfælde er det muligt at få et nyt personnummer

Du kan få et nyt personnummer hvis der er fejl i dit nuværende personnummer, eller i særlige tilfælde hvor personnummeret indgår i misbrug af din identitet.

Eftersom personnummerets sidste ciffer angiver køn, har du, hvis du er transkønnet, mulighed for at få tildelt et nyt personnummer, således at nummeret er i overensstemmelse med din kønsidentitet.

Du kan læse mere på Det Centrale Personregisters hjemmeside.

Opbygningen af danske personnumre

Danske personnumre består af 10 cifre. De første 6 cifre er den registrerede persons fødselsdag, og de sidste fire tal er såkaldte løbenumre som er “tilfældige”. Kvinder har altid lige numre, og mænd har altid ulige numre som det sidste ciffer.

  • 1 - 2 position angiver personens fødselsdag.
  • 3 - 4 position angiver personens fødselsmåned.
  • 5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.
  • 7 - 10 position er et løbenummer.
  • Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver i hvilket århundrede personen er født og 10. position i personnummeret angiver personens køn.
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.