Dansk personnummer

Kunde vælger nummer i køen hos Skattestyrelsen

Kunde vælger nummer i køen hos Skattestyrelsen

Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Et personnummer er uunnværlig når du skal kommunisere med det offentlige og en rekke private virksomheter i Danmark. Du får dansk personnummer blant annet hvis du flytter til Danmark, eller hvis du skal jobbe i landet.

Siden 1968 har Danmark hatt et register over alle som bor eller har bodd i Danmark. Registeret heter Det Centrale Personregister (CPR). Formålet med CPR er å registrere grunnleggende personopplysninger om personer og sikre at de er registrert i CPR på adressen hvor de faktisk bor eller oppholder seg. Alle som folkeregistreres i CPR, får tildelt et personnummer (ofte kalt CPR-nummer).

Kan du få dansk personnummer?

Du får tildelt personnummer når bostedskommunen din har vurdert at du oppfyller kravene til å bli folkeregistrert (også kalt "bostedsregistrert").

I tillegg får barn som fødes i Danmark av en mor som allerede er folkeregistrert i CPR, automatisk tildelt personnummer og blir folkeregistrert i CPR.

Hvis du ikke skal folkeregistreres i CPR, kan du få tildelt et personnummer til bruk for:

  • betaling av skatt (tildeles av Skattestyrelsen)
  • innlemming i ATP (tildeles av ATP) 
  • personregistrering i kirkeboka ved f.eks. fødsel eller ved dåp i Folkekirken i Danmark (tildeles av sognet)
  • utstedelse av særskilte oppholdstillatelser (tildeles av Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
  • registrering av diplomater i Udenrigsministeriets protokoll etter Udlændingelovens § 47, 1 (tildeles av Udenrigsministeriet)

Hvis du skal betale skatt uten å bo i Danmark

Hvis du skal betale skatt i Danmark, men ikke folkeregistreres, må du henvende deg til Skattestyrelsen og be om å få tildelt et personnummer.

Et skattepersonnummer er et ordentlig personnummer, så hvis du flytter til Danmark senere, vil du bli folkeregistrert i CPR med personnummeret du har fått av Skattestyrelsen.

Hvis du bor i utlandet og får barn

Hvis barnet ditt er født og bor i utlandet, har det ikke rett til å få tildelt personnummer, heller ikke om barnet er dansk statsborger.

Hvis barnet ditt er født og bor i utlandet, har det ikke rett til å få tildelt personnummer, heller ikke om barnet er dansk statsborger.

Barnet vil først få dansk personnummer når det flytter til Danmark og oppfyller kravene til å bli folkeregistrert eller å få tildelt personnummer av en annen myndighet.

Hvis barnet blir døpt i folkekirken i Danmark, vil sognet imidlertid tildele barnet et personnummer. Hvis barnet flytter til Danmark senere, vil det beholde personnummeret det har fått av sognet.

Vær oppmerksom på at barnet ditt som dansk statsborger godt kan få dansk pass også uten å ha dansk personnummer. 

I noen tilfeller er det mulig å få nytt personnummer

Du kan få nytt personnummer hvis det er feil i det nåværende personnummeret ditt, eller i spesielle tilfeller der personnummeret inngår i misbruk av identiteten din.

Ettersom personnummerets siste siffer angir kjønn, har du hvis du er transkjønnet, mulighet for å få tildelt nytt personnummer slik at nummeret er i overensstemmelse med din kjønnsidentitet.

Du kan lese mer på Det Centrale Personregisters hjemmeside.

Oppbyggingen av danske personnummer.

Danske personnummer består av 10 siffer. De første 6 sifrene er den registrerte personens fødselsdag, og de siste fire er såkalte løpenummer som er “tilfeldige”. Kvinner har alltid partall og menn alltid oddetall som siste siffer.

  • Siffer 1 og 2 angir personens fødselsdag.
  • Siffer 3 og 4 angir personens fødselsmåned.
  • Siffer 5 og 6 angir personens fødselsår, uten århundre.
  • Siffer 7–10 er et løpenummer.
  • Kombinasjonen av sifrene i posisjonene 5, 6 og 7 angir i hvilket århundre personen er født, og 10. posisjon i personnummeret angir personens kjønn.
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.