Karakterskalaen i det danske utdanningssystemet

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem
Her kan du lese om hvilken karakterskala som benyttes i Danmark, og hvor du kan omregne dine utenlandske karakterer til danske.

Alle danske utdanninger, fra folkeskolen til universitetsutdanninger, benytter den såkalte sjutrinnsskalaen.

Den beste karakteren er 12. Den svarer til ECTS-skalaens A. Den dårligste karakteren er -3. Det tilsvarer ECTS-skalaens F.

Skalaen består av følgende karakterer:

  • 12. Tilsvarer ECTS-skalaens A.
  • 10. Tilsvarer ECTS-skalaens B.
  • 7. Tilsvarer ECTS-skalaens C.
  • 4. Tilsvarer ECTS-skalaens D.
  • 02. Tilsvarer ECTS-skalaens E.
  • 00. Tilsvarer ECTS-skalaens Fx.
  • -3. Tilsvarer ECTS-skalaens F.

Du kan lese mer om det danske karaktersystemet på Utdannings- og forskningsministeriets nettsted.

Karakterskalaen som ble brukt før: 13-skalaen

Sjutrinnsskalaen ble innført i 2006/2007, da den erstattet den tidligere skalaen med karakterer fra 00 til 13.

Du finner en omregningstabell fra tretten- til sjutrinnsskalaen på UddannelsesGuiden.

Omregning av utenlandske karakterer til danske

I Danmark står Uddannelses- og Forskningsministeriet for godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner.

På ministeriets nettsted ligger "eksamenshåndbogen" med tabeller for omregning av utenlandske karakterer til danske.

Denne informasjonen finnes bare på dansk. Du må velge landet ditt i rullegardinmenyen og "karakterer" i den nederste grå menysøylen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.