Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem
Här kan du läsa om betygsskalan som används i Danmark och hur du kan räkna om dina utländska betyg till danska.

På alla danska utbildningar, från folkskolan till universitetsutbildningar, används den så kallade sjustegsskalan (syvtrinsskalaen).

Det högsta betyget är 12. Det motsvarar ECTS-skalans A. Det sämsta betyget är -3. Det motsvarar ECTS-skalans F.

Skalan består av följande betyg:

  • 12. Motsvarar ECTS-skalans A.
  • 10. Motsvarar ECTS-skalans B.
  • 7. Motsvarar ECTS-skalans C.
  • 4. Motsvarar ECTS-skalans D.
  • 02. Motsvarar ECTS-skalans E.
  • 00. Motsvarar ECTS-skalans Fx.
  • -3. Motsvarar ECTS-skalans F.

Du kan läsa mer om det danska betygssystemet på det danska utbildnings- och forskningsministeriets webbplats.

Den tidigare betygsskalan: 13-skalan

Sjustegsskalan infördes 2006/2007 då den ersatte den tidigare skalan med betyg från 00 till 13.

Du hittar en omräkningstabell från den 13-gradiga till sjustegsskalan på Uddannelsesguiden.

Omräkning av utländska betyg till danska

I Danmark står det danska utbildnings- och forskningsministeriet för godkännandet av utländska kvalifikationer.

I examenshandboken (Eksamenshåndbogen) på ministeriets webbplats finns det tabeller för omräkning av utländska till danska betyg.

Denna information finns endast på danska. Du väljer ditt land i rullgardinsmenyn och sedan ”karakterer” i det nedersta grå menyfältet.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.