Guide: studere i Danmark

Studerende på et bibliotek

Studerende på et bibliotek

Fotograf
Yadid Levy/norden.org

Studerende på et bibliotek.

Nordiske unge har mange muligheder for at studere i Danmark. Her finder du et overblik over alt du behøver at vide: Hvordan finder du drømmestudiet? Hvad skal du tænke på når du flytter? Hvad kan du bruge din uddannelse til når du engang er færdig?

De nordiske lande giver studerende fra hele Norden lige mulighed for at studere på højere videregående uddannelser i hele Norden. Dette skyldes den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse.

Hvor finder du oplysninger om uddannelser i Danmark?

Du kan læse nærmere om højere videregående uddannelser på Info Nordens sider. Her kan du læse de forskellige uddannelsestyper som for eksempel universitetsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer.

På websitet UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information på dansk om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Websitet studyindenmark.dk er målrettet til udenlandske studerende og indeholder information om engelsksprogede uddannelsesmuligheder samt generel information om at studere i Danmark.

Hvordan bliver du optaget på en uddannelse i Danmark?

Bachelor, erhvervsakademi og professionsbachelor

Du skal søge om at blive optaget på en dansk højere videregående uddannelse gennem optagelse.dk. Alle ansøgere med en udenlandsk eksamen skal ansøge senest den 15. marts kl. 12. Studiepladserne er opdelt i to kvoter: "kvote 1" og "kvote 2". Nordiske ansøgere bliver vurderet i både kvote 1 og kvote 2.

I kvote 1 er optagelseskravene baseret på at opfylde en række fagkrav, der er specifikke for de enkelte uddannelser, og et karaktergennemsnit. Der findes information om vurdering af fagkrav og omregning af karakterer på tværs af lande i Uddannelses- og Forskningsministeriets eksamenshåndbog.

Kandidatuddannelse

For at kunne optages på en kandidatuddannelse skal du normalt have bestået en relevant og anerkendt universitetsgrad svarende til en dansk bachelorgrad i niveau og indhold. De specifikke adgangskrav og ansøgningsprocedurer for de enkelte kandidatuddannelser fremgår af universiteternes beskrivelser af de enkelte uddannelser. Du skal kontakte universitetet direkte for nærmere oplysninger.

Hvad er mulighederne for udvekslingsophold i Danmark?

Hvis du studerer på en højere videregående uddannelse i et nordisk land, vil du ofte have mulighed for at søge om udvekslingsophold i Danmark gennem det nordiske program Nordplus eller det europæiske Erasmus+.

Du skal typisk kontakte det internationale kontor på din uddannelse for nærmere oplysninger.

Kan du få uddannelsesstøtte mens du studerer i Danmark?

De fleste studerende fra nordiske lande får studiestøtte fra det land de er statsborger i. Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, har du dog i nogle tilfælde mulighed for at kunne modtage den danske studiestøtte, SU. Det kan blandt andet være fordi du har opholdt dig længe i Danmark, eller hvis du har arbejde i Danmark.

Hvilke praktiske ting skal du tænke på?

Hvis du skal bo og studere i Danmark, er der en række praktiske ting du skal tænke på. Du kan læse Info Nordens guide om at flytte til Danmark eller se en oversigt over de vigtigste links her.

Folkeregistrering

Kan du bruge din danske uddannelse i udlandet?

Som regel kan du anvende en højere videregående uddannelse fra Danmark i hele Norden, men der findes naturligvis en uddannelser der er tilrettelagt arbejdsmarkedet eller reglerne i Danmark. De nordiske lande har også alle en række lovregulerede erhverv, som kræver en autorisation. Du bør derfor altid undersøge reglerne for anerkendelse af uddannelser og autorisation i det eller de lande du forestiller dig at du vil arbejde i når du er færdig med din uddannelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.